Jeg har tilegnet meg svært god kompetanse og oversikt om hvordan du bør forberede deg til etappeløp (multistage) i ørken, jungel og høye fjell. Dette er ofte konkurranser hvor løperne er selvforsynt med næring og utstyr for en eller flere dager.
Jeg får deg ned på bakken, utarbeider en god fremdriftsplan som omfatter kortsiktige og langsiktige mål som omfatter alt fra det mentale, kosthold, bekledning, teknisk utstyr, pakking, trening, kultur og gjennomføring.