250 km gjennom det tørreste området i verden – 50 ganger tørrere enn Californias «Death Valley»