Garmin har i flere år hatt pulsmåler i form av grønt lys under klokkene. Garmin Fenix 5x Plus har i tillegg blitt utstyrt med ett rødt lys – pulsoksymeter som måler oksygenmetning i blodet.

Pulsoksymeter benyttes ofte av personer som beveger seg i store høyder og skal akklimatiseres. Men måling av oksygenmetning i blodet benyttes også av idrettsutøvere for å unngå overbelastning. I kombinasjon med data om søvnrytme, stress med mer, er oksygenmetning et parameter for å opprettholde balansen mellom treningsbelastning og restitusjonstid.

Pulsoksymeter

Tradisjonell pulsoksymeter

Når vi puster, festes oksygenet til et protein i røde blodceller som heter hemoglobin, og blir transportert sammen med blodet ut i kroppen. Det infrarøde lyset på et pulsoksymeter absorberes forskjellig på blodceller med og uten oksygen. Dette gjør det mulig å måle hvor mye oksygen som er bundet til hemoglobin i blodet. Dette kalles oksygenmetning og er normalt mellom 94 og 100 prosent.

Pulsoksymeter og restitusjon

Ved å bruke oksygenmetning sammen med de ordinære treningsstatistikkene, kan du avdekke om kroppen din er overtrent.

Dagen etter en hard treningsøkt kan jeg føle meg opplagt og klar for en ny økt. Men er oksygenmetning i blodet under 95 % og jeg i tillegg har dårlig søvn bør jeg fokusere på å la kroppen hvile.

Har du en lav oksygenmetning i blodet over tid, bør legekontoret være neste stoppested.