Jeg har både som utøver og trener erfart hvordan pulsoksymeter har blitt et viktig verktøy, både for meg selv og utøvere. Ved å måle oksygenmetningen i blodet, kan jeg justere treningsmengden og intensiteten basert på presise data, noe som har ført til merkbare forbedringer i ytelse og restitusjon.

Pulsoksymeter

FKT – Marangu route

Når vi puster, festes oksygenet til et protein i røde blodceller som heter hemoglobin, og blir transportert sammen med blodet ut i kroppen. Det infrarøde lyset på et pulsoksymeter absorberes forskjellig på blodceller med og uten oksygen. Dette gjør det mulig å måle hvor mye oksygen som er bundet til hemoglobin i blodet. Dette kalles oksygenmetning og er normalt mellom 94 og 100 prosent.

Under fysisk aktivitet er det viktig at musklene får tilstrekkelig oksygen for å produsere energi. Lav oksygenmetning kan begrense energiproduksjonen og redusere utholdenheten. Det jeg har sett selv, er hvordan utøvere som følger med på oksygenmetningen som en faktor for å unngå overtrening også presterer bedre over tid.

Teknologi

Garmin bruker infrarødt lys på underside av klokkene sine for å måle oksygenmetningen i blodet. Selv om dette ikke er medisinske apparater, gir de gode data som kan brukes til å forbedre treningsrutinene. Jeg har selv erfart at kontinuerlig overvåkning gir verdifull innsikt i kroppens tilstand, noe som er avgjørende for å planlegge trening og restitusjon.

Bruk av data

Min anbefaling er å etablere en basislinje ved å samle data over en periode. Ved å overvåke oksygenmetningen under ulike forhold kan du justere treningen etter behov. For eksempel, ved lav oksygenmetning kan du redusere intensiteten for å unngå overbelastning og skader som igjen kan hjelpe deg med å optimalisere treningen.

Fordeler med pulsoksymeter

– Forhindre overtrening: Dataene hjelper med å identifisere når kroppen trenger hvile, noe som er kritisk for å unngå skader.
– Forbedre prestasjon: Optimal oksygenmetning gir bedre utholdenhet og ytelse, noe jeg har sett flere ganger i praksis.
– Effektiv Restitusjon: Overvåkning hjelper til med å planlegge perioder med restitusjon, noe som reduserer risikoen for skader og forbedrer den total ytelse.

Oppsummering

Pulsoksymeter har blitt et viktig element i verktøykassa mi angående egen trening og coaching. Jeg og utøvere får en dypere forståelse av kroppens fysiske tilstand, noe som bidrar til bedre treningsplanlegging, økt prestasjon og raskere restitusjon.

Inkluder oksygenmetningen i treningsrutinen

bedre treningsplanlegging, økt prestasjon og raskere restitusjon