Selvledelse og emosjonell intelligens
Selvledelse og emosjonell intelligens

Jeg har min formelle utdannelse innen ledelse, markedsføring, coaching, kommunikasjon, forhandlingsteknikk, prosjektstyring, økonomi, risiko og sikkerhetshåndtering fra høyskolene BI, IHM, NMH og NITH. Min videregående skole er fra Wang og idrettsgymnaset på Stranda.

I tillegg er jeg DiSC® instruktør (Everything DiSC® Workplace og Everything DiSC® Work of Leaders).

Jeg har i lang tid jobbet med ledelse, motivasjon, coaching, teamutvikling, kaospilot, risiko og sikkerhetshåndtering. I tillegg har jeg i flere år vært foredragsholder for Microsoft (TechEd) og foreleser ved høyskoler, kurs og ved spesialfag.