Post Tagged with: "Hydrering"

Hydrering og væskebalanse

Hydrering og væskebalanse

Hydrering og væskebalanse.
Eg har delteke i dei mest ekstreme løpskonkurransane på jorda – frå å kryssa alle dei store ørkenane med temperaturar over 60°C til å springa gjennom Yukon, Alaska og mot Sørpolen med temperaturar under -under -50°C. Under desse konkurransane, som ofte varer i fleire døgn med avgrensa tilgang til vatn, har eg erfart at hydrering er avgjerande for å halda oppe best mogleg ytelse og redusere helserisiko.

Read More